Terug naar overzichtArt. 537 WIB: verdere ontwikkelingen

20/11/2013

 

 

Een aantal maanden geleden is de roerende voorheffing op de zogenaamde ‘liquidatiebonus’ opgetrokken van 10 naar 25 %. Deze verhoging gaat in voor liquidatieboni vanaf 1 oktober 2014.

 

 

Om vennootschappen de kans te geven hun ‘oude’ belaste reserves nog uit te keren met toepassing van het laag tarief van 10 %, zonder dat zij daarvoor in vereffening zouden moeten gaan, werd tevens in een ‘overgangsregeling’ voorzien.

De afronding van deze overgangsregeling binnen de vooropgestelde termijnen zorgde echter voor de nodige praktische problemen. Minister Koen Geens heeft op dit punt een versoepeling voorzien.

Lees hierover meer op www.lexalert.net


De omzendbrief van het IBR behandelt o.a. de problematiek van het bestaan van een vordering van de vennootschap op één of meerdere van haar vennoten (bijv. in rekening courant), en de vraag of deze niet eerst in mindering zal moeten worden gebracht van de dividendvordering alvorens deze te incorporeren in kapitaal.  

De volledige tekst kunt u nalezen op de site van het IBR: www.ibr-ire.be