Terug naar overzichtHerwerkte edities van populaire handboeken voor accountancy

29/5/2019

 

De Boeck herwerkt op regelmatige basis haar uitgaven voor accountancy. Dit jaar krijgen ‘De boekhoudpraktijk – Geïntegreerde casestudy’, ‘Boekhouden op computer met Exact Online’, ‘Financial accounting’ en ‘Externe controle in de praktijk’ een opfrisbeurt.

Daarnaast zijn er ook heel wat nieuwe titels voor informatica, zoals ‘MS Excel 2019’, ‘MS Word 2019’ en ‘Business analytics met Power BI’.

Meer weten? Surf naar hoger.deboeck.be!