Terug naar overzichtHet nieuwe WVV: alles wat u moet weten voor de aftrap op 1 mei

5/4/2019

 

Het was een werk van lange adem maar eindelijk ligt het er: het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Bijna 20 jaar na de vorige hervorming kan het bedrijfsleven opnieuw opgelucht ademhalen.  Het nieuwe Wetboek biedt dan ook heel wat perspectieven en opportuniteiten voor vennootschappen en verenigingen. Welke dat zijn en wat er nu concreet verandert, leest u hier.

Inwerkingtreding

Volgende regels gelden:

  • Op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op de dag van de inwerkingtreding van deze wet is het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020.
  • Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen geldt 1 mei 2019 als inwerkingtreding.
  • Er zijn een uitgebreide inwerkingtreding en overgangsregeling voorzien voor allerhande bestaande vennootschapsvormen in allerlei situaties.

Meest opvallende wijzigingen

De meest in het oog springende wijzigingen zijn al langer bekend, maar we lichten ze in één oogopslag even toe:

  • De BV (de vroegere BVBA) moet dé vennootschapsvorm bij uitstek worden, die bovendien nog eens kapitaalloos wordt. Andere vennootschapsvormen zijn mogelijk maar het is duidelijk dat de BV de spilvennootschap is. 
  • Moduleerbaar is geen modewoord meer. U gaat de vennootschap meer naar uw hand kunnen zetten: voor stemrecht en bestuur kunt u afwijkende statutaire regelingen treffen.
  • De aansprakelijkheid van de bestuurder wordt beperkt.
  • Toepassing van de statutaire zetel i.p.v. werkelijke zetel (de vennootschap wordt beheerst door het recht dat ze in haar statuten aangeeft)
  • De CV wordt terug in haar oorsprong gebracht, naar de coöperatieve gedachte.
  • Verenigingen kunnen dan weer winst maken, maar mogen ze niet uitkeren. 
  • Vermindering van het aantal vennootschapsvormen
 
Wanneer is het nieuwe WVV van toepassing op welke vennootschap/vzw? 
Download ons gratis schema voor een overzicht van het aantal vennootschapsvormen die overblijven