Terug naar overzichtNieuwe wetgeving syndicus: wat betekent dit?

21/4/2017
Een Vereniging van mede-eigenaars (VME) ontstaat van zodra een gebouw of groep gebouwen meer dan één eigenaar heeft en wordt steeds ingeschreven door een hypotheekkantoor. Aan het hoofd hiervan staat een syndicus die belast is met het beheer van de gemeenschappelijke delen.
Vanaf 1 april 2017 moet elke syndicus – zowel professioneel als niet-professioneel – zich bij de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) officieel registreren.
Voor de VME verandert er niks, deze werd al ingeschreven in de KBO door het hypotheekkantoor en heeft dus een ondernemingsnummer.
Er zijn 2 situaties mogelijk:
 
Situatie 1: de VME werd nog niet ingeschreven in de KBO een heeft dus nog geen ondernemingsnummer
Bestaat de VME al van voor de nieuwe wet op het mede-eigendom van 2010 en is er geen zekerheid of de inschrijving in de KBO in orde is? Dan kan men dit zelf nagaan in de KBO Public Search.
1.De VME blijkt correct geregistreerd in de KBO ® Lees situatie 2
2.Blijkt de VME nog niet geregistreerd in de KBO, dan dient men zich eerst te richten tot een hypotheekkantoor voor de inschrijving in de KBO en de toekenning van een ondernemingsnummer voor de VME.

 

Situatie 2: De VME staat correct geregistreerd in de KBO
In dit geval moet men zich enkel nog richten tot het ondernemingsloket voor de creatie van de functie syndicus in de KBO, gelinkt aan de VME. Hiervoor dient het verslag voorgelegd te worden van de algemene vergadering van de VME, dat aantoont dat de persoon aangesteld werd als syndicus.
 
Opgelet:
Deze functie moet ingeschreven zijn ten laatste op de werkdag die voorafgaat op de dag waarop de syndicus zijn opdracht begint.
Uitzondering: als de beslissing tot aanstelling minder dan 8 werkdagen voor voornoemde datum werd genomen, dan wordt de beslissing binnen de 8 werkdagen nadat ze genomen werd aan het ondernemingsloket meegedeeld.

 

Via het online ondernemingsloket van Securex kan elke syndicus zich heel eenvoudig online registreren in de KBO.  Meer info? Surf naar www.ikstartmijnzaak.be/nl/syndicus

 

Bron: ‘Verplichte inschrijving als syndicus in de KBO vanaf 1 april 2017’, Securex, www.lex4you.be, 24/03/2017