Terug naar overzicht6 unieke tips voor een succesvolle overstap naar E-Invoice

3/2/2016

De bedrijfswereld is unaniem: elektronisch factureren biedt niets dan voordelen én de drempel om de stap te nemen wordt steeds lager. En toch wacht iedereen op iedereen. Tot er voldoende volume is, tot er een consensus is met betrekking tot de formaten en tot de achterliggende
IT systemen de mogelijkheid bieden om facturen uit te sturen en ze te ontvangen.

De vraag is niet langer: wanneer elektronisch factureren integreren in de bestaande administratieve processen? De vraag die we echter steeds meer bij KMO's horen is: hoe begin ik er aan? In de white paper die softwareontwikkelaar Sage ter beschikking stelt, wordt niet langer ingegaan op het waarom en het wat in elektronisch factureren, maar wordt in 6 stappen uitgelegd hoe de KMO de overstap kan maken, los van de technische aspecten en formaten. De stelling is: elektronische facturen integreren hoeft niet moeilijk en technisch te zijn: door de stap te nemen ben je al een heel eind op weg om te profiteren van de vele voordelen van de digitale factuur: kosten sparen, efficiënter werken en betere controles.

De white paper verwijst bovendien naar bijkomende informatie van de
Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) en de fiscale voordelen via bijkomende investeringsaftrek voor digitale projecten.

Je kan de white paper gratis downloaden via www.starteinvoice.be

Meer informatie over Sage in België op www.sage.com/be