Terug naar overzichtVerstuurde fiscus te Leuven sinds 2010 bewust aanslagbiljetten van toen (nog) niet bestaande fiscale administratie?

13/1/2016

De fiscus te Leuven verstuurde naar eigen zeggen en schrijven bewust reeds voorgaande de in voege treding van de artikelen 1 tot en met 7 van het KB van 3 december 2009 vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, aanslagen van ambtswege, ... zelfs aanslagbiljetten op naam van de pas per 01 september 2013 bevoegde Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc). Artikel 12 van het KB voorzag immers dat de AAFisc pas bevoegd werd de eerste van de maand na publicatie van een ministerieel besluit in het Staatsblad. De publicatie van dit ministerieel besluit vond uiteindelijk pas plaats aanvang augustus 2013.     In naam van de AAFisc werden derhalve onderzoeken gevoerd, aanslagen gevestigd, ... terwijl enkel de Administratie van Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit (AOIF) bevoegd was, tegelijk door de betrokken ambtenaren ook bankrekeningen werden aangewend die niet begonnen met 679-... zoals in voege op federaal fiscaal vlak. Mogelijks waren er helemaal geen inkomstenbelastingen verschuldigd aan de toen nog onbevoegde AAFisc.

Per 15 januari 2016 vinden inzake de eerste publieke debatten plaats te Leuven, Smoldersplein 5 om 11:00 uur – 2de verdieping – deur 86, mogelijks ook voor alle belastingplichtigen van belang.

Mogelijks zijn ook de aanslagen in naam van AAFisc na 01 september 2013 gesteund op onderzoeken gedaan, inlichtingen verkregen, ... voorgaand 01 september 2013 gewoon nietig.

Geert Wittemans, bestuurder voor NV Lets i4 met FSMA erkenning 107594 A
Beulkensstraat 35
3128       Baal - Tremelo