Terug naar overzichtDe digitale boekhouder

18/11/2015
Er is iets dat boekhoudprofessionals weten, maar heel wat burgers niet. Voor de nakoming van fiscale verplichtingen (aangifte belastingaangifte en verplichte formulieren) blijft hun werk zich maar toenemen, terwijl dat van ambtenaren omgekeerd evenredig blijft afnemen.

De reden is de constante ontwikkeling van elektronische diensten (Tax on web, Biztax, Prm-on-web, Intervat etc.) afgestemd op de boekhouders, accountants, fiscalisten en nieuwe uitvoerders van administratieve verplichtingen die vroeger het werk waren van belastingambtenaren.

We spreken voortaan van digitale boekhouders of digitale accountants.

De informatisering en digitalisering van de fiscale toepassingen en van de fiscale documentatie is niet te veroordelen, noch te betreuren. Ze is een feit in een maatschappelijk perfect geïntegreerd beroep (ook al wensen deze laatsten terecht dat bepaalde toepassingen performanter en gebruiksvriendelijker moeten worden).

Wat daarentegen wel verwerpelijk is, is het gebrek aan uitrusting en middelen die ter beschikking worden gesteld door de belastingadministratie, wat een desorganisatie in boekhoudkantoren en een gebrek aan rechtszekerheid voor ondernemingen met zich meebrengt.

Naast het feit dat de belastingaangiftes jaarlijks almaar complexer worden en de opmaak van de aangifte bemoeilijkt, valt deze chronische ongeschiktheid van de administratie om voldoende krachtige servers te installeren om de toestroom van aangiftes aan het einde van de belastbare periode te verwerken te betreuren.

De administratie blijft boekhoudprofessionals die tot het allerlaatste moment wachten om de aangiftes van hun klant te sturen opjagen, maar vergeet daarbij dat ze zelf vaak bijdraagt tot laattijdig doorgeven van gegevens.

Men moet erop wijzen dat een termijn een termijn is en dat het materieel gezien onmogelijk is om aangiftes te versturen door een constante blokkages van deze servers, waarbij de fout exclusief toe te schrijven is aan de administratie die zich niet heeft gekweten van deze verplichting op de rug van de professionals. We mogen niet vergeten dat de administratie (de staat dus) ten dienste staat van de burgers en niet andersom.

Dat is eens te meer zo in de fiscaliteit.

Pierre-François COPPENS
Belastingconsulent
Docent bij de Belgische Kamer van Boekhouders

FiscalNet publiceert wekelijks een interessant gratis artikel over een actueel onderwerp op haar site. Klik hier voor een overzicht.