Terug naar overzichtVoorafbetalen op de regularisatie van de sociale bijdragen: een goede zaak!

7/10/2015

Sinds 1 januari 2015 is de hervorming van de sociale bijdragen van kracht. Dit betekent concreet dat de zelfstandige, zolang de inkomsten voor het jaar 2015 niet definitief gekend zijn, de “voorlopige” bijdragen betaalt berekend op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

Indien op het ogenblik van de regularisatie op basis van de definitieve inkomsten van 2015 blijkt dat hij te weinig “voorlopige” bijdragen heeft betaald, zal een supplementaire bijdrage worden aangerekend.
 
Kunt u de “voorlopige” bijdragen bijsturen in afwachting van de regularisatie?
Ja. In afwachting van de regularisatie, kan de zelfstandige reeds meer betalen dan het voorgestelde bedrag berekend op drie jaar geleden. Dit op voorwaarde dat er op het ogenblik van de vrijwillige bijbetaling geen openstaande vervallen sociale bijdragen zijn.
 
Heeft de zelfstandige er belang bij om vooraf te betalen?
Absoluut. Het voordeel is dat hij hierdoor kan anticiperen op deze regularisaties en dat hij deze supplementaire bijdragen onmiddellijk fiscaal kan aftrekken van de beroepsinkomsten van het lopende bijdragejaar. Hierdoor trekt u zijn netto-belastbaar inkomen omlaag, alsook de sociale bijdragen op het ogenblik van de regularisatie.
 
Wat te doen indien u de “voorlopige” bijdragen wenst bij te sturen?
U kan vrijwillig de “voorlopige” bijdragen van de zelfstandige verhogen via een eenvoudige aanvraag naar integrity@securex.be (enkel indien u klant bent van Securex Integrity, het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van Securex) of u kan uw klant spontaan een extra storting laten doen.
U kan vrij kiezen tot welk bedrag u de sociale bijdragen verhoogt, zolang de maximumbijdrage niet wordt overschreden. U bent hierin de aangewezen gesprekspartner voor de zelfstandige om na te gaan in welke mate de huidige sociale bijdragen reeds voldoende zijn aangepast aan de reële inkomsten van de zelfstandige.
 
Meer info?
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over de hervorming van de sociale bijdragen? Neem snel een kijkje in de rubriek voor zelfstandigen van www.lex4you.be, de sociaaljuridische onlinedatabank van Securex.
 
Bron: ‘Voorafbetalen op de regularisatie van de sociale bijdragen: een goede zaak!’, Securex, www.lex4you.be, 24 september 2015