Terug naar overzichtNiet-bewijskrachtige boekhouding en verlieslatende activiteit

26/8/2015

 

De beslissing van de belastingadministratie dat een boekhouding niet-bewijskrachtig is, heeft bijzonder zware gevolgen voor de belastingplichtige.

Zo kan de fiscus eenzijdig de belastbare grondslag bepalen op grond van vergelijking met die van drie gelijkaardige belastingplichtigen. Anderzijds kan ze een beroep doen op forfaitaire belastbare belastingbasis wanneer die bestaat, maar dat is niet altijd mogelijk wanneer de boekhoudkundige tekortkoming het gevolg is van te onduidelijke of zelfs verzonnen aankoopfacturen. Ze kan daarnaast ook een beroep doen op het door artikel 182, §2 kb WIB 92 op 19.000 euro vastgelegde voordeel.

Dat is echter niet alles, boekhoudkundige weigeringen komen meestal voor in vennootschappen in moeilijkheden die de verliezen opstapelen.

De administratie moet dan de winst op nul vastleggen en eerdere verliezen verwerpen.

Deze techniek is volkomen wettelijk, want zodra de belastingplichtige niet kan aantonen dat hij een verlies of winst boekte, geldt diezelfde twijfel voor eerdere door hem gevorderde verliezen.

Zonder controle van het jaar dat de verwerping van de boekhouding voorafging, kan hij niet aantonen dat de fiscus deze verliezen heeft toegestaan, maar bovendien kan hij, gezien zijn niet-bewijskrachtige boekhouding, niet aantonen dat hij ze niet heeft opgenomen in het jaar waarin zijn boekhouding werd verworpen.

Men moet immers weten dat als vroegere verliezen onbeperkt in de tijd overgedragen kunnen worden, men nog moet aantonen dat ze nog bestonden aan het begin van het aanslagjaar, wat nooit het geval is met een niet-bewijskrachtige boekhouding.

Voor een belastingplichtige of vennootschap die fiscale verliezen cumuleert is het dus van groot belang om een goed gedocumenteerde en reglementaire boekhouding te voeren.

Redactie:  ComptAccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Augustus  2015.

Lees meer nieuws op www.winbooks.be  en www.comptaccount.be