Terug naar overzichtOnterecht verstuurd: meer dan 6 000 aanmaningsmails over een niet ingediende aangifte in de personenbelasting.

8/10/2014

 

 

 

 

 

We ontvingen op 18 september jongstleden van verschillende abonnees het bericht dat een aantal van hun klanten een brief had ontvangen van hun controlekantoor waarin stond dat ze zich niet zouden hebben gekweten van hun verplichting tot het indienen van een aangifte in de personenbelastingaangifte voor AJ2014.

Het  standpunt van de administratie.

De administratie wond er geen doekjes om: "U hebt uw aangifte niet ingediend. U hebt 14 dagen tijd om uw aangifte in te dienen via Tax-on-Web of op papier bij het scanningcenter in Jambes, of om uw belastingaangifte naar uw belastingkantoor te brengen."  In de mail stond ook dat de aangifte sowieso te laat was en dat er sancties zouden worden toegepast als dit niet werd rechtgezet binnen 14 dagen.

De mails dateerden van 15 september en verwezen naar een situatie die was vastgesteld op 1 september.

 

Het standpunt van de persdienst van de FOD Financiën

We vroegen het aan de persdienst van de FOD Financiën. Er kwam echter geen antwoord.

De volgende dag verscheen in een aantal kranten een bericht dat door diezelfde persdienst van de FOD Financiën werd verspreid en waarin stond dat de belastingadministratie per ongeluk een herinnering had gestuurd aan 6 295 personen die hun aangifte al hadden ingediend. "We kennen de identiteit van deze personen. Ze hoeven geen rekening te houden met die herinnering", aldus de woordvoerder van de FOD.

 

Inmiddels

Dat kan niet volstaan als uitleg en zeker niet als excuus.  Hoe kan de belastingdienst een procedure uitwerken die moet uitmonden in een belasting van ambtswege terwijl iedere belastingplichtige nog de keuze heeft om via een mandataris te passeren en niet gehouden is om de aangifte in te dienen voor het verstrijken van de termijn voor het indienen van de personenbelastingaangifte?

En dan zijn er diegenen die helemaal niets hoeven in te dienen omdat hun mandataris dat doet binnen de hen toegestane verlengde termijn.

Als men geen fiscalist is en dergelijke post ontvangt, wordt men bang en belt men meteen zijn boekhouder op omdat men denkt dat die zijn werk niet naar behoren heeft gedaan.

Het kan ook niet dat de FOD Financiën deze vergissing niet op zijn website plaatst. Het agentschap Belga is immers niet de enige informatiebron voor de Belgische belastingplichtigen.

Gezien het grote aantal berichten op de website van de FOD Financiën over de onbeschikbaarheid van zijn elektronische diensten begrijpen we meteen waar de ‘bug' vandaan komt.

 

Redactie:  ComptAccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, oktober 2014.

Lees meer nieuws op www.winbooks.be  en www.comptaccount.be