Terug naar overzichtErkend accountant of belastingconsulent IAB worden?

1/4/2016

Accountant of belastingconsulent word je niet zomaar. Wie dit ambieert, moet een bij wet opgelegde procedure doorlopen. Die is erop gericht het bedrijfsleven alleen echte deskundigen te bieden.

In deze bijdrage van het IAB lees je hier alles over: diplomavereisten, toegang tot de stage, verloop van de stage en nog veel meer

Interesse in het beroep van accountant of belastingconsulent?
Ga de uitdaging aan van een veeleisend maar boeiend beroep!
In een snel veranderend economisch, financieel en fiscaal landschap hebben bedrijven meer dan ooit nood aan deskundige beroepsbeoefenaars. Deze moeten heel wat in hun mars hebben. Een strategische benadering van het fiscaal en financieel beheer, een scherp inzicht in bedrijfsvoering, proactief de belangen van een onderneming behartigen… daar gaat het om. Als accountant of belastingconsulent moet je dan ook beschikken over multidisciplinaire vaardigheden.
Elk stadium in de levensloop van een onderneming, van opstart tot opvolging, verkoop of fusie, vraagt om specifieke begeleiding en advies. In die cruciale situaties moet een ondernemer kunnen vertrouwen op het “kennen” en “kunnen” van een competent en onafhankelijk raadgever.
Word jij die vertrouwenspersoon én raadgever op wie een bedrijf onvoorwaardelijk kan steunen? Een hele opdracht, die je met de juiste mentaliteit en een degelijke vooropleiding zeker aankan.
 
Wat houdt het beroep van een accountant of belastingsconsulent in?
Als de mensen het over het werk van een accountant en een belastingconsulent hebben, denken ze zonder meer in de eerste plaats aan het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangiftes.
Maar hoe courant dat cliché ook nog mag zijn, het doet ons beroep danig tekort!
Onze kernactiviteit bestaat inderdaad uit boekhouding en fiscaliteit. Maar weinig beroepen "kapitaliseren" zoveel competenties in heel uiteenlopende domeinen. Heel weinig beroepen begeleiden de onderneming in haar verschillende levenscycli en interveniëren in zowat alle sectoren van de economie.
Wat de accountant allemaal doet, houdt grotendeels verband met begeleiding op fiscaal, juridisch en financieel vlak. Als generalist inzake adviesverlening voor ondernemingen ziet de accountant zijn economische omgeving voortdurend veranderen. Hij past zich dan ook aan door het spectrum van zijn diensten te verbreden. Hij moet zich een mening kunnen vormen over alle onderwerpen die met de onderneming te maken hebben en moet zijn cliënt kunnen helpen om beslissingen te nemen. Vandaag de dag is de accountant tegelijkertijd een expert, een coach, een raadgever, een contractuele vertrouwenspersoon, een partner die de onderneming helpt haar strategie te voeren.
De belastingconsulent verstrekt enerzijds advies over alle fiscale materies en hij staat anderzijds de belastingplichtigen bij voor de de vervulling van hun fiscale verplichtingen. Tot slot vertegenwoordigt de belastingaccount de belastingplichtigen. Fiscaliteit heeft een belangrijke impact op de ondernemingen. Het is een complex en snel wijzigende materie waar men niet omheen kan en die, waar ze dubbelzinnig is, tot rechtsonzekerheid leidt.
 
Wat moet ik doen om accountant of belastingconsulent te worden? 
De titel van accountant en/of belastingconsulent is wettelijk beschermd. Om deze te verkrijgen, moet men de drie jaar durende stage bij het Instituut met succes doorlopen. De inschrijvingsprocedure is heel eenvoudig:
De stage en de toegang tot het beroep
Tijdens de stage maak je als stagiair kennis met alle facetten van het beroep en de plichtenleer. Onder begeleiding van een stagemeester word je gevormd tot een volwaardige beroepsbeoefenaar als accountant en/of belastingconsulent. Dat is het uiteindelijke doel van een driejarige stage bij het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten. Na deze stage en het succesvol afleggen van het bekwaamheidsexamen is de stagiair houder van de officieel erkende titel accountant en/of belastingconsulent.
 
Meer weten?
 
Begeleiding van het IAB: de kwaliteitstoetsing
Het Instituut ziet erop toe dat zijn leden hun beroep uitoefenen in overeenstemming met:
  • de wettelijke en reglementaire bepalingen;
  • de normen en aanbevelingen van het Instituut;
  • de principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan de grondslag liggen van het beroep;
  • het onafhankelijkheidsbeginsel.
De accountant en de belastingconsulent worden onderworpen aan een kwaliteitstoetsing. Ze dragen namelijk kwaliteit hoog in het vaandel.
 
Contact 
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel

Tel: + 32 (0)2 543 74 90
Fax: + 32 (0)2 543 74 91
E-mail: info@iec-iab.be

Voor een overzicht van alle diensten kunt u hier terecht.