Terug naar overzichtVoorstel van vereenvoudigde aangifte

14/5/2014De mogelijkheid om geen aangifte in de inkomstenbelastingen meer in te dienen werd enkele jaren geleden ingevoerd om het leven van belastingplichtigen en van de administratie gemakkelijker te maken.

Bepaalde categorieën van belastingplichtigen zouden immers enkel inkomsten, belastingverminderingen of -aftrekken aangeven waarvan de belastingadministratie al op de hoogte is.
De administratie stuurde vervolgens een voorstel van vereenvoudigde aangifte naar de belastingplichtige die alle elementen bevat waarover ze al beschikte.
Het heeft voornamelijk betrekking op gepensioneerden, werklozen en sociale uitkeringtrekkers, een niet onaanzienlijk deel van de bevolking.

Dit ligt allemaal vervat in artikel 178 kb WIB 92.

Wanneer de belastingplichtige zijn aanslagbrief ontvangt, hoeft hij niets te doen, tenzij hij niet akkoord gaat met de gegevens die erin zijn opgenomen, in welk geval hij de administratie vraagt om ze te corrigeren.

Dit systeem mag dan interessant lijken, toch moet men voorzichtig zijn.

Tax-on-web werkt immers volgens een gelijkaardig schema. De gegevens die de fiscus al kent worden opgenomen in de vakjes op de aangifte die u moet invullen.
Wij kunnen bevestigen dat de betrouwbaarheid van die gegevens verre van 100% is.

Erg verrassend is dat artikel 178 kb WIB 92 in zijn §2 vermeldt dat deze vrijstelling van aangifte geen betrekking heeft op de belastingplichtigen met een of meerdere individuele levensverzekeringsovereenkomsten of rekeningen in het buitenland.

Dat lijkt ons moeilijk te vatten. Het feit dat men rekeningen of overeenkomsten heeft verplicht de belastingplichtige er enkel toe om een vakje aan te kruisen waarin hij aangeeft dat hij deze heeft en waar.
De fiscale impact ervan is nihil. Het is louter informatie die de fiscus wil hebben ... voor het geval ...

Laten we het geval van een gepensioneerde nemen die geen eigenaar is van een ander onroerend goed dan de eigen woning en een appartementje in Oostende.
Hij voldoet aan de voorwaarden voor een voorstel van vereenvoudigde aangifte.
Hij beslist om een deel van zijn spaarcenten bij een buitenlandse bank te plaatsten, in een land dat op administratief gebied samenwerkt met België. Hij koos voor geen inhouding in dat land, wat automatisch impliceert dat de buitenlandse belastingdienst het bedrag van zijn magere niet aan voorheffing onderworpen roerende inkomsten doorgeeft aan de Belgische belastingadministratie.
Waarom wordt hij uitgesloten van dat voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Dat artikel 178 kb WIB 92 lijkt wel uit een ander tijdperk te dateren (het werd onlangs nochtans aangepast voor in het buitenland afgesloten individuele levensverzekeringsovereenkomsten) en houdt geen rekening met de ontwikkeling op het gebied van informatie-uitwisseling tussen de EU-lidstaten.

Tenzij het is omdat de regering geen vertrouwen heeft in de informaticasystemen voor de fiscale gegevens die haar belastingadministratie nodig heeft om de belastingplichtigen 'beter' te kunnen belasten ...

Emile Masset
Hoofdredacteur van Fiscalnet

FiscalNet publiceert wekelijks een interessant gratis artikel over een actueel onderwerp op haar site. Klik hier voor een overzicht.