Disclaimer

De informatie op deze portaal site is met zorg geselecteerd en samengesteld door specialisten in de verschillende vakgebieden. Ondanks onze permanente betrachting de kwaliteit van de informatie op deze site te bewaken, kunnen Checked & Balanced BVBA en haar partners de volledigheid, juistheid en voortdurende actualiteit van deze informatie niet 100% garanderen.

Iedere gebruiker is vrij de informatie op deze site naar eigen goeddunken te gebruiken. Wij raden de gebruiker echter steeds aan ook andere betrouwbare informatiebronnen te raadplegen.

De informatieve teksten en tabellen, en de banners en logo's die voor publicitaire en andere doeleinden op deze site zijn opgenomen, zijn auteursrechtelijk beschermd, en mogen niet worden gebruikt of verspreid door derden voor andere doeleinden.

C&B en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de gegevens op deze site.

Op deze site worden ook diverse links naar andere sites gelegd. Alhoewel wij de deze sites op geregelde tijdstippen kritisch doorlichten, zijn C&B en haar partners op generlei wijze verantwoordelijk voor de informatie die op deze sites wordt aangeboden. Wij raden de gebruiker ook aan deze sites steeds zelf te beoordelen, ook o.a. wat betreft de wijze waarop deze sites omgaan met uw persoonsgegevens.


Privacy

Privacy beleid taxexpert.be

De persoonsgegevens die u op deze site achterlaat via contactformulieren of via uw inschrijving op onze nieuwsbrieven zullen door de beheerders van deze site enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gebruiker ons deze informatie heeft verleend. Ze zal niet worden gebruikt voor andere commerciƫle of andersoortige activiteiten dan deze die door taxExpert.be of haar partners worden ondernomen, noch worden doorgegeven aan derden. De gebruiker heeft steeds het recht aan de beheerders te vragen de contactgegevens uit haar bestanden te verwijderen.